Natječaj za posao koordinatora projekta

20.06.2019
 Udruga poslodavaca u obrtništvu, zadrugarstvu i malom poduzetništvu dana 20. lipnja 2019. objavljuje natječaj za zapošljavanje,na novootvorenom radnom mjestu-na poslovima koordinatora projekta (M/Ž), Zajedništvo i dijalog za nova znanja i bolje vještine. Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme,u nepunom radnom vremenu (25% od punog radnog vremena)

Koordinator projekta(jedan izvršitelj)

Razina obrazovanja:

  • Srednja škola
  • Preddiplomski/diplomski stručni ili sveučilišni studij
  • uvjeti: dobre komunikacijske i organizacijske vještine te dobro poznavanje rada na računalu
  • prednost imaju osobe s iskustvom u vođenju timova te iskustvom rada u institucijama socijalnog partnerstva i rada na projektima
  • odgovornost koordinatora projekta obuhvaća:
  1. administrativno planiranje, organiziranje i implementacija projekta
  2. suradnju s voditeljem projekta i pomoć u obavljanju voditeljskih zadataka
  3. druge poslove prema nalogu i potrebama poslodavca, a koji su u skladu s naravi i vrstom posla za koji se zasniva radni odnos

 

Uz prijavu je potrebno priložiti: – životopis – presliku svjedodžbe/diplome o razini obrazovanja – presliku osobne iskaznice/ili domovnice

Dokumentaciju i eventualna pitanja možete poslati na e-mail adresu: uprava@upoz.eu ili upoz@upoz.eu

Prijave se primaju putem elektroničke pošte: uprava@upoz.eu ili upoz@upoz.eu , zaključno sa 1. srpnja 2019. do 24,sata.

Odabir kandidata će se obaviti temeljem dostavljene dokumentacije i intervjua, a ugovor o radu s odabranim kandidatom (M/Ž) će se sklopiti nakon provedenog natječajnog postupka.