Održana plenarna sjednica Odbora za socijalni dijalog u Sektoru osobnih usluga

Fotografije uz članak 5
19.11.2018

EU PROJEKTIPod predsjedanjem Europske komisije 19.11 2018 godine u Briselu, održana je plenarna sjednica Odbora za socijalni dijalog u Sektoru osobnih usluga (SSDC Sectoral Social Dialogue Committe on Personal Services)

Dnevni red plenarne sjednice

Zdravlje i sigurnost

1.Dogovori socijalnih partnera o nastavku izrade nacrta Akcijskog plana za podršku autonomnoj provedbi Europskog okvirnog sporazuma o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu u frizerskom sektoru 2. Rasprava s predstavnicima Europske Komisije o nacrtu Akcijskog plana 2.1 Rasprava o očekivanjima vezanim uz Pravilnik o kozmetici i Pravilniku o kemikalijama 2.2. Rasprava o očekivanjima koja se odnose na zakonodavstvo EU o osobnoj zaštitnoj opremi - Uredba (EU) 2016/425 i Direktive 89/656 / EEZ 2.3. Status zahtjeva za socijalnim partnerima za standardizaciju i praćenje 2.4. Kampanja SLIC-a o mišićno-koštanim poremećajima 2020. - 2021. usredotočena je na provedbu relevantnih zakonskih propisa EU-a u sektoru frizera 2.5. Razvoj smjernica o zdravlju i sigurnosti u frizerskom sektoru 2.6. Potpora i partnerstvo za planirane projekte u području socijalnog dijaloga i prijava na natječaje 3. Rasprava o načinima provedbe koji se odnose na izradu nacrta Akcijskog plana za podršku autonomnoj provedbi Europskog okvirnog sporazuma o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu u frizerskom sektoru

U radu plenarne sjednice Odbora za socijalni dijalog u Sektoru osobnih usluga (SSDC Sectoral Social Dialogue Committe on Personal Services) sudjelovali su hrvatski socijalni partneri. Republiku Hrvatsku na strani Poslodavca je predstavljala Jadranaka Pezo, Predsjednica Udruga poslodavca u obrtništvu, zadrugarstvu i malom poduzetništvu(UPOZMP) , članica Europske udruge Poslodavaca –Coiffure EU.