Sastanak u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu

Fotografije uz članak 3
10.06.2016

Dana 09. 06. 2016 u prostorijama Zavoda za unapređivanje zaštite na radu održan sastanak na inicijativu predsjednice Jadranke Pezo Udruge poslodavaca u obrtništvu, zadrugarstvu i malom poduzetništvu i predsjednice Hrvatskog sindikata male privrede Blagice Kramar.

Ravnatelj Zavoda g Vitomir Begović sa suradnicima upoznao je nazočne predstavnike UPOZMP i Sindikata, te gošću Janju Starc o ulozi Zavoda i aktivnostima koje Zavod provodi.

Na sastanku je direktorica Područno obrtničko-poduzetničke komore Krško Janja Starc predstavila program OIRA- program procjene rizika na radnom mjestu.

ŠTO JE OIRA??

Program OIRA je WEB aplikacija odnosno interaktivni alat namijenjen prije svega mikro i malim poduzetnicima, za ocjenjivanje rizika u pojedinim gospodarskim djelatnostima.

Projekt OIRA predstavljen je2011 godine od strane Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu sa sjedištem u Bilbao. Republika Slovenije je ka ovom projektu pristupila 2012 godine, a nosilac izrade je bilo nadležno Ministarstvo za rad (Ministarstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) sa socijalnim partnerima (Sindikat obrta i malog poduzetništva, Udruženje poslodavaca obrtnika i malih poduzetnika ZDOPS, komore i drugi). Program OIRA za izradu procjene opasnosti na radnom mjestu je besplatan i mogu ga koristiti mikro i mali poduzetnici. Do sada su izrađeni OIRA- specijalizirani programi za pekare, trgovine, cestovni promet, čišćenje poslovnih prostora, frizerski saloni, graditeljstvo, stolarija, kancelarijsko poslovanje, a u pripremi je 11 novih programa za djelatnosti.

Budući se program temelji na pitanjima i zaokruživanju odgovora vrlo je jednostavan i omogućuje da ga svaki poslodavac izradi sam, čime si znatno smanjuju troškovi izrade procjene, te nije potrebno angažirati vanjskog suradnika.

Na kraju su se svi složili da je potrebno provesti aktivnosti koje će omogućiti hrvatskim mikro i malim poduzetnicima korištenje programa OIRA. U cilju kvalitetnijeg pristupa stvaranja društvene klime o značaju zaštite na radu, ali i zdravlja radnika.

ZAŠTO JE DANAS SVE ZNAČAJNIJA ZAŠTITA NA RADU ???

Zavod za unapređivanje zaštite na radu uključio se u kampanju EU-OSHA 2016. – 2017. ˝Zdrava mjesta rada za sve uzraste” prilika je za promicanje održivog rada i zdravog starenja od samog početka radne aktivnosti pa do završetka radnog vijeka ispunjenjem uvjeta za punu starosnu mirovinu.

Zbog čega je ova kampanja toliko važna?

Radna snaga u Europi, ali i u Republici Hrvatskoj sve je starija. Dob za odlazak u mirovinu sve je viša, a duži radni vijek je izgledan. Rad je dobar za fizičko i mentalno zdravlje, a dobro upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu povećava produktivnost i učinkovitost. Demografske promjene mogu prouzročiti probleme no osiguranjem održivog radnog vijeka može se doskočiti tim izazovima.

Predviđa se da će u brojnim europskim zemljama, do 2030. godine, više od 30 posto radne snage činiti radnici između 55 i 64 godine starosti. Starenje radne snage donosi razne izazove za sve koji su uključeni u upravljanje zaštitom na radu. Dulji radni vijek može dovesti do duljeg izlaganja rizicima. Više radnika imat će kronične zdravstvene probleme i specifične potrebe. Radnici starije dobi mogu biti osjetljiviji na pojedine sigurnosne i zdravstvene opasnosti.

Više na stranicama Zavoda www.zuznr.hr - EU-OSHA kampanja Zdrava mjesta rada za sve uzraste