Redovnim članom može postati: svaka pravna i fizička osoba koja djeluje u području obrtništva zadrugarstva, malog poduzetništva ,sporta , u strukovnim i ostalim udrugama civilnog društva, te druge fizičke i pravne osobe ako imaju interes za članstvom u ovoj Udruzi,a prihvaćaju ovaj Statut i odluke nadležnih Tijela Udruge.
Pridruženim članom može postati svaka fizička osoba koja ima interes podupirati ostvarenje ciljeva ove Udruge. Pridruženi član može sudjelovati u radu Tijela ove Udruge i davati prijedloge i inicijative.