Uvjeti korištenja

Ovdje definirane odredbe (“Uvjeti korištenja”) odnose se na korištenje web stranica Udruge poslodavaca u obrtništvu, zadrugarstvu i malom poduzetništvu centar, Zagreb te svih ovdje ponuđenih sadržaja i web servisa. Korištenjem ovih web stranica i ponuđenim web servisima na njoj, prihvaćate sve uvjete koje je definira Udruga poslodavaca u obrtništvu, zadrugarstvu i malom poduzetništvu centar može Opće uvjete korištenja povremeno ažurirati pa Vas molimo da ih s vremena na vrijeme provjerite. Vaše korištenje ovih web stranica i nakon ažuriranja podrazumijeva Vaš pristanak na takve modificirane uvjete. Ako se s ovim Općim uvjetima korištenja ne slažete, niste ovlašteni za pristup i korištenje ovih web stranica i web servisa ponuđenih na njoj.

Autorska prava
Izdavač i vlasnik internet stranice www.upoz.eu je

Udruga poslodavaca u obrtništvu, zadrugarstvu i malom poduzetništvu
Hainzelova 4
10 000 Zagreb
OIB:

Udruga poslodavaca u obrtništvu, zadrugarstvu i malom poduzetništvu centar ima autorsko pravo na sve sadržaje ovih web stranica.
Korisnik Internet stranica www.upoz.eu je je pravna ili fizička osoba koja na bilo koji način, kako neposredno, tako i posredno, koristi, ili je koristila, pristupa ili je pristupila Internet stranici www.upoz.eu

Internet stranica podrazumijeva sve Internet stranice i njihove dijelove koje se nalaze unutar domene www.upoz.eu

Od strane Udruge poslodavaca u obrtništvu, zadrugarstvu i malom poduzetništvu ste ovlašteni za pregled, preuzimanje, ispis, kopiranje, distribuiranje i uporabu sadržaja objavljenog na ovim web stranicama ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti: nisu učinjene nikakve modifikacije bez prethodnog pismenog odobrenja Udruga poslodavaca u obrtništvu, zadrugarstvu i malom poduzetništvu i materijali se koriste samo u svrhu informiranja te u osobne ili nekomercijalne svrhe. Svako pregledavanje, preuzimanje, uporaba i dr. bilo kojeg dokumenta objavljenog na ovim web stranicama, podrazumijeva Vaše prihvaćanje Općih uvjeta korištenja ovih web stranica.
Ako se s izloženim Općim uvjetima korištenja ne slažete, svako pregledavanje, preuzimanje, kopiranje ili prosljeđivanje sadržaja ovih web stranica, bilo elektronskim ili nekim drugim putem, nije Vam dopušteno. Ako ste zainteresirani za uporabu ovih web stranica ikako drugačije od gore opisanog, molimo kontaktirajte Udruga poslodavaca u obrtništvu, zadrugarstvu i malom poduzetništvu putem kontakt obrasca objavljenih na ovim stranicama.

Ukidanje web stranica
Udruga poslodavaca u obrtništvu, zadrugarstvu i malom poduzetništvu centar ima pravo u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga modificirati ili ukinuti ove web stranice ili web usluge koje putem njih nudi, sa ili bez prethodne obavijesti. Udruga poslodavaca u obrtništvu, zadrugarstvu i malom poduzetništvu centar neće biti odgovorna ni Vama niti nekoj trećoj strani za promjenu ili ukidanje bilo koje od ovih web stranica ili web servisa. Stavke ovih Općih uvjeta korištenja su važeće unatoč mogućem ukidanju ovih web stranica ili ponuđenih web servisa.

Osobni podaci
Udruga poslodavaca u obrtništvu, zadrugarstvu i malom poduzetništvu centar obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima korisnika, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira korisnike o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Udruga poslodavaca u obrtništvu, zadrugarstvu i malom poduzetništvu centra i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Linkovi
Ove web stranice mogu sadržavati linkove na ostale web stranice ili izvore. Udruga poslodavaca u obrtništvu, zadrugarstvu i malom poduzetništvu centar NIJE odgovorna za tekstualni i/ili reklamni sadržaj, odnosno za proizvode koji su na tim web stranicama/izvorima ponuđeni, a NIJE odgovorna niti za sadržaj koji je putem njih dostupan; mogućnost korištenja ili točnost sadržaja. Linkove koristite na vlastitu odgovornost.

Napomene
Udruga poslodavaca u obrtništvu, zadrugarstvu i malom poduzetništvu centar NE GARANTIRA: DA JE SADRŽAJ NA OVIM WEB STRANICAMA OSLOBOĐEN OD POGREŠAKA ILI POGODAN ZA SVAKU SVRHU; DA ĆE OVE WEB STRANICE ILI WEB USLUGE FUNKCIONIRATI BEZ POGREŠAKA ILI PREKIDA; DA ĆE BITI ODGOVARAJUĆI ZA VAŠE POTREBE, ODNOSNO NAMJERAVANE UPORABE; DA IMPLEMENTACIJA TAKVOG SADRŽAJA NEĆE NARUŠAVATI PATENTE, AUTORSKA PRAVA, ZAŠTITNI ZNAK ILI OSTALA PRAVA NEKE TREĆE STRANE.

Prestanak korištenja
Ako se ne slažete s ovim Općim uvjetima korištenja ili ako niste zadovoljni web stranicama ili web uslugama koje Udruga poslodavaca u obrtništvu, zadrugarstvu i malom poduzetništvu centar pruža, prekinite s korištenjem ovih web stranica i web usluga.
Udruga poslodavaca u obrtništvu, zadrugarstvu i malom poduzetništvu centar NIJE ODGOVORAN VAMA, NITI TREĆIM OSOBAMA ZA BILO KOJU NASTALU ŠTETU, BILA ONA DIREKTNA, INDIREKTNA, SLUČAJNA ILI POSLJEDIČNA, POVEZANA S ILI PROIZLAZEĆA IZ VAŠE UPORABE, POGREŠNE UPORABE, ODNOSNO NEMOGUĆNOSTI UPORABE Udruga poslodavaca u obrtništvu, zadrugarstvu i malom poduzetništvu centra WEB STRANICA ILI WEB USLUGA. IAKO VAŠE POTRAŽIVANJE MOŽE BITI BAZIRANO NA GARANCIJI, UGOVORU, PREKRŠAJU ILI NEKOM DRUGOM PRAVNOM UPORIŠTU, NEOVISNO O NAŠOJ OBAVJEŠTENOSTI O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVE ŠTETE, Udruga poslodavaca u obrtništvu, zadrugarstvu i malom poduzetništvu centar SE OSLOBAĐA OD SVAKE ODGOVORNOSTI. PRIHVAĆANJE OGRANIČENJA NAŠE ODGOVORNOSTI NUŽAN JE PREDUVIJET KORIŠTENJA OVIH WEB STRANICA I WEB USLUGA.

Izmjene Općih uvjeta korištenja
Bilo kakve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta korištenja neće biti važeće ako iste nisu objavljene od strane ustanove Udruga poslodavaca u obrtništvu, zadrugarstvu i malom poduzetništvu centra, na ovim web stranicama. Svaka izmjena objavljena na ovim web stranicama, od strane ustanove Udruga poslodavaca u obrtništvu, zadrugarstvu i malom poduzetništvu centra, odmah postaje važeća, a svako daljnje korištenje ovih web stranica ili ponuđenih web usluga podrazumijevat će Vaše prihvaćanje izmijenjenih odredbi.

Sve upite koji se odnose na ove Opće uvjete korištenja možete uputiti na e-mail adresu info@upoz.eu

Zahvaljujemo Vam se na posjeti i korištenju naših web stranica.